Často se ptáte na...


Níže Vám nabízíme odpovědi na nejčastěji kladené dotazy. Nenaleznete-li níže téma, které Vás zajímá, napište nám na adresu: mestska.cast@cakovice.cz.

Text dotazuText odpovědi
Jaká je celková kapacita mateřských školek v městské částiMěstská část zřizuje mateřské školy o celkové kapacitě 436 dětí, dále poskytuje bezplatně prostory pro program Krystálek o kapacitě 54 dětí. V městské části se nachází i další soukromá zařízení o přibližné kapacitě 45 dětí.
Mohu podat přihlášku do více školek?Ano, můžete podat přihlášku do každé ze 3 mateřských škol. Mateřská škola Čakovice II, která má pracoviště v Třeboradicích a Miškovicích je však jedním subjektem. Zde je tedy možné podat pouze jednu přihlášku.
Přihlíží se k tomu, když jsme podali minulý rok přihlášku?Ne, k tomuto bohužel nemůže být brán zřetel. Každý rok se koná samostatné přijímací řízení. V něm záleží pouze na individuálních podmínkách dítěte v daný rok. Je ale obvykle možné využít např. lékařské potvrzení, které platí 1 rok.
Mám podávat odvoláníPodání odvolání je právem zákonných zástupců, avšak je nutno uvážit skutečnost, že mateřské školy nemají povinnost (ani kapacitu) nechávat volná místa na projednaná odvolání.