Krystálek - polodenní


KRYSTÁLEK

Zařízení je koncipováno jako služba pro rodiče a děti od 3 let – obyvatele městské části Praha-Čakovice. MČ tak reaguje na stávající situaci v oblasti předškolního vzdělávání, kdy je kapacita předškolních zařízení nedostačující.

Polodenní Krystálek je rozdělen na Modrý a Červený Krystálek.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jarmila Šťastná
e-mail: jarmila.stastna@ddmpraha9.cz
tel. 734 134 013

Záměrem je zajištění provozu pro děti od 3 do 6 let formou celotýdenních programů v rámci zájmového vzdělávání pro předškolní děti s důrazem na  rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit a osobnostně sociální rozvoj. Výchovně-vzdělávací programy budou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím různých výchovných částí programů.

Harmonogram - dopolední Krystálek

Pravidla docházky - dopolední Krystálek

Dopolední Krystálek - foto Dopolední Krystálek - foto Dopolední Krystálek - foto Dopolední Krystálek - foto Dopolední Krystálek - foto Dopolední Krystálek - foto Dopolední Krystálek - foto

Vytisknout