Kritéria pro přijetí dítěte

MŠ Čakovice IMŠ Čakovice IIMŠ Čakovice IIIKrystálek

Podmínky přijetí do MŠ jsou podrobně stanoveny  v tomto dokumentu.

Kritéria stručně:

1. Přednost mají předškoláci

2. Bodové hodnocení:

  • trvalý pobyt (1 nebo 10 b)
  • věk (2-4 b)
  • individuální situace (max. 5 b)

Podmínky přijetí do MŠ (kritéria) jsou podrobně stanoveny  v tomto dokumentu.

Kritéria stručně:

1. Trvalý pobyt

2. Věk

Podmínky přijetí do MŠ (kritéria) jsou podrobně stanoveny  v tomto dokumentu.

Kritéria stručně:

1. Trvalý pobyt

2. Věk

3. Individuální situace

Podmínky pro přijetí