Zápis do MŠ ve školním roce 2024/2025

Všeobecné informace k zápisu do mateřských škol v roce 2024

Zápisy v mateřských školách budou probíhat ve dnech:

MŠ Čakovice I MŠ Čakovice II MŠ Čakovice III
MŠ Dr. E. Beneše

06.05.2024
08:00 - 13:00
02.05.2024
12:00 - 16:30
06.05.2024
12:00 - 16:30
02.05.2024
08:00 - 12:00
07.05.2024
11:30 - 16:30
03.05.2024
08:00 - 13:00
07.05.2024
08:00 - 13:00
03.05.2023
12:00 - 16:30

Upozornění:

  1. Posuzovány budou jen přihlášky odevzdané v řádných termínech dle tabulky výše.
  2. Přijímací řízení do MŠ Čakovice II (Třeboradice + Miškovice) se koná pouze na pracovišti v Třeboradicích.
  3. Přijímací řízení do MŠ Čakovice III (Schoellerova + Bermanova/Theinova) se koná pouze na pracovišti v Schoellerově ulici (Čtyřlístek).
  4. Zápis do MŠ Dr. Edvarda Beneše proběhne ve školce na adrese Cukrovarská 115/8.

Před příchodem na zápis si, prosíme, vyzvedněte nebo vytiskněte tyto dokumenty:

K zápisu si, prosíme, přineste vyplněné dokumenty Přihláška a Evidenční list dítě, a to včetně lékařského potvrzení! Dále si k zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz a případně další dokumenty pro doložení skutečností hodných zvláštního zřetele.

Zápisový lístek si uschovejte nevyplněný až do vyhlášení výsledků přijímacího řízení (27.05.2024). Vyplněné zápisové lístky budou následně přijímány do sedmi dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO "KRYSTÁLKU"