Vítejte na Čakovickém předškoláčku - portále pro rodiče našich nejmenších

Dovolte, abych Vás jménem Rady městské části přivítal na portále věnovaném předškolnímu vzdělávání. Smyslem tohoto portálu je poskytnout rodičům ucelený přehled všech informací, které se týkají školek, Krystálků a dalších obdobných institucí působících v této oblasti v naší městské části. Na portále naleznete informace o důležitých termínech, kontakty, rady, návody a postupy, a také formuláře týkající se přijímacích řízení do mateřských škol a Krystálků.
Přejeme Vám, ať naleznete pro Vás cenné informace a ať Váš potomek získá to nejlepší předškolní vzdělání.

Ing. Jiří Vintiška, místostarosta pro školství, dopravu a informatiku

.........................................

 

Letní prázdninový provoz ve školkách v roce 2016

Vážení rodiče,
všechny školky jako každý rok zajistí nad rámec svých povinností částečný provoz o letních prázdninách. Provoz je zajišťován v maximálním možném rozsahu, které umožňují personální pedagogické kapacity školek. Neprovozní doba je využívána zejména k sanitaci prostor a přípravě na nový školní rok. Bližší informace Vám poskytne vedení příslušné školy.

Přehled provozu školek o prázdninách

MŠ Čakovice I - od 1. 7. do 22. 7. 2016
MŠ Čakovice II - od 1. 7. do 15. 7. 2016
MŠ Čakovice III - od 18. 7. do 29. 7. 2016

.........................................

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 - NEPŘEHLÉDNĚTE

Vážení rodiče,

pravděpodobně dne 8. února 2016 vyhlásí ředitelky mateřských škol přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 (s nástupem od 1. 9. 2016).

V rubrice přijímací řízení naleznete schéma průběhu přijímacího řízení do MŠ a také do Krystálků, které začne po sdělení výsledků přijímacího řízení do školek. Termíny pro odevzdání přihlášek naleznete v téže rubrice, po dohodě s ředitelkami školek byly stanoveny tak, aby se nepřekrývaly.

V této souvislosti sdělujeme následující. V uplynulém roce zůstal po přijímacím řízení  v dubnu 2015 relativně velký počet neuspokojených uchazečů. Dané číslo bylo ale virtuální díky přijetí jednotlivých dětí do 2 více mateřských škol. Proto prosím po sdělení výsledků dbejte pokynů pracovníků školy a vyčkejte na postupné uvolňování rezervovaných kapacit v MŠ. K tomuto jevu dochází po sdělení preferencí rodičů ve výběru příslušné školky.

V uplynulém roce byli také uspokojeni všichni žadatelé starší 3 let do programu Krystálek. Každoročně bývá také v září uvolněna další kapacit v mateřských školách, přičemž k tomuto jevu v průběhu roku dochází v menší míře i nadále. V polovině ledna tak probíhá díky stěhování k přijímání dětí, které dosáhly 3 let věk cca k červnu.

.........................................

Novinka při zápisech - možnost registrace (objednání) na konkrétní čas:
Při přijímacím řízení v roce 2016 bude zkušebně zavedena možnost registrace na zápisy na určitý čas. Tato novinka bude k dispozici ve všech školkách Čakovice I-III a její využití/nevyužití neovlivňuje žádným způsobem přijímací řízení. Jde o věc zcela dobrovolnou. Systém bude v letošním roce ve zkušebním provozu, na základě toho budou registrační systémy případně v budoucích letech upraveny, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám rodičům a zjednodušily jim proces zápisů do školek.

.........................................

Dopis MŠ Čakovice I k registračnímu systému na zápisy
Vážení rodiče, 

připravili jsme pro vás rezervační systém, který slouží k úspoře vašeho času a usnadnění celé agendy přijímání dětí do mateřské školy. Pokud si rezervujete termín, budete moci přijít přesně na vámi zvolený čas a vyhnete se tak zbytečnému čekání. Pokud rezervaci neprovedete, samozřejmě přijdete také, ale v tomto případě je nutné počítat s tím, že vaše konzultace budou probíhat ve volných chvílích mezi rodiči, kteří rezervaci provedli. V případě zaplnění všech termínů, budou postupně uvolňovány další.

Systém bude zpřístupněn 1.3., nejpozději 2.3.2016 na webových stránkách MŠ Čakovice I.http://ms-cakovice1.webnode.cz/, hlavní menu (práva strana), kolonka: zápis – rezervace.

Znovu upozorňujeme, pokud si z jakýchkoliv důvodů nebudete chtít rezervovat termín, nenastane žádný problém a Vaše konzultace proběhne, co nejrychleji, bez zbytečných časových prodlev.

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že s rezervačním systémem nemá vedení MŠ Čakovice I předešlé zkušenosti (jedná se v tomto školním roce o zkušební období) prosíme vás o shovívavost a spolupráci.

Mgr. Bc. Martina Buderová, ředitelka školy

 

Desatero pro prvňáčka

 1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi roků a jak se jmenují rodiče.
 2. Umím pozdravit, poprosit a poděkovat.

 3. Umím si urovnat věci na stole, umím si správně uložit věci do aktovky, umím si uklidit hračky a pastelky.

 4. Umím správně držet tužku v ruce při kreslení, umím malovat barvami.

 5. Dokážu správně pojmenovat barvy.

 6. Dokážu správně držet nůžky a vystřihovat.

 7. Před každým jídlem a po použití WC si umývám ruce.

 8. Umím se sám svléknout, obléknout, obout si boty a zavázat tkaničky.

 9. Dovedu poslouchat maminčino, nebo tatínkovo vyprávění v klidu a se zájmem.

 10. Pozorně sleduji pohádky i filmy a umím o nich vyprávět rodičům.

Desatero pro rodiče

 1. Aktovku a deníček prvňáčka kontroluji denně za jeho přítomnosti.

 2. Denně kontroluji penál s ořezanými tužkami a pastelkami.

 3. U prvňáčka budu vyžadovat správnou a jasnou výslovnost, aby si neosvojil zbytečně chyby.

 4. Vedu dítě k samostatnosti, ale při přípravě školních potřeb mu pomáhám. Všechny školní potřeby společně rovnáme do aktovky na správná místa.

 5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na práci.

 6. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky. Měla by být rozdělena na kratší časové úseky, nejlépe dvakrát deset až patnáct minut.

 7. Denně si s prvňáčkem povídám o tom, co prožil ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.

 8. Své dítě chválím a povzbuzuji i za drobné úspěchy. Nebudu se zlobit, když se mu ve škole něco nepovede.

 9. Veškeré pomůcky do školy opatřím jménem prvňáčka.

 10. Svému dítěti budu věnovat dostatek času.