Dokumenty ke stažení


Dokumenty ke stažení

 • Přihláška do mateřské školy v městské části Praha-Čakovice
  verze k vyplnění "rukou"verze k vyplnění na PC
  (Dokument lze vytisknout a poté vyplnit ručně nebo vyplnit v PC a poté vytisknout. Dokument lze použít pro zápis do všech MŠ v městské části, tj. MŠ Čakovice I, MŠ Čakovice II a MŠ Čakovice III)
 • Evidenční list dítěte - Podklady pro matriku mateřské školy
  verze k vyplnění "rukou"verze k vyplnění na PC
  (Dokument lze vytisknout a poté vyplnit ručně nebo vyplnit v PC a poté vytisknout. Dokument lze použít pro zápis do všech MŠ v městské části, tj. MŠ Čakovice I, MŠ Čakovice II a MŠ Čakovice III)
 • Zápisový lístek - vyplňují přijatí uchazeči
  verze k vyplnění "rukou"
  (Dokument lze vytisknout a uschovat pro případ přijetí dítěte  do MŠ. )
 • Vyhlášení přijímacího řízení do MŠ Čakovice I
 • Vyhlášení přijímacího řízení do MŠ Čakovice II
 • Vyhlášení přijímacího řízení do MŠ Čakovice III
 • Přihláška do Krystálku, pravidla pro přijímání do Krystálku
Další dokumenty týkající se kritérií pro přijetí naleznete v rubrice Kritéria pro přijetí.