Přijímací řízení 2020/2021


Orientační schéma přijímacího řízení pro rok 2020

***

Všeobecné informace k zápisu do mateřských škol v roce 2020

Zápisy v mateřských školách budou probíhat ve dnech:

MŠ Čakovice I (Něvská)MŠ Čakovice II (Třeboradice)MŠ Čakovice III (Čtyřlístek)

podrobnosti

- vyhlášení, termíny, kritéria -

 - podrobnosti -

 11.5.2020, 08:00-13:30 13.5.2020, 15:30-17:00 11.5.2020, 11:00-17:00
 12.5.2020, 11:00-17:00 14.5.2020, 13.00-14.00 12.5.2020, 08:00-13:30

Upozornění:

  1. Posuzovány budou jen přihlášky odevzdané v řádných termínech dle tabulky výše.
  2. Přijímací řízení do MŠ Čakovice II (Třeboradice+Miškovice) se koná pouze na pracovišti v Třeboradicích.
  3. Přijímací řízení do MŠ Čakovice III (Schoellerova+Bermanova/Theinova) se koná pouze na pracovišti v Schoellerově ulici (Čtyřlístek).

Přihlášky a související dokumenty naleznete zde. V papírové podobě budou tyto dokumenty také k vyzvednutí v jednotlivých mateřských školách.

Před příchodem na zápis si, prosíme, vyzvedněte nebo vytiskněte tyto dokumenty:

  • Přihláška dítěte do MŠ
  • Evidenční list dítěte
  • Zápisový lístek

K zápisu si, prosíme, přineste vyplněné dokumenty Přihláška a Evidenční list dítě, a to vč. lékařského potvrzení! Zápisový lístek si uschovejte nevyplněný až do vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Dále si k zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz a případně další dokumenty pro doložení skutečností hodných zvláštního zřetele.

Dokumenty pro přijímací řízení budou v elektronické podobě na tomto webu a papírové podobě ve školkách zveřejněny resp. k vyzvednutí cca od počátku dubna.

Krystálky v roce 2020
Bude vyhlášeno 03.06.2020!!!

Zařízení je koncipováno jako služba pro rodiče a děti, kdy MČ reaguje na stávající situaci v oblasti předškolního vzdělávání, kdy je kapacita předškolních zařízení nedostačující. Záměrem je zajištění provozu pro děti předškolního věku formou celotýdenních programů v rámci zájmového vzdělávání. Pro školní rok 2020/2021
je možné přihlásit děti pouze na polodenní programy (Cukrovarská 230/1 - Vatikán).

Informace o předpokládaném počtu volných míst

Typ subjektu

Odhadovaný počet volných míst

Mateřské školy

200

 Krystálek
(pro rok 2020/21 pouze polodenní)

24