Přijímací řízení 2019/2020


Orientační schéma přijímacího řízení pro rok 2019

***

Všeobecné informace k zápisu do mateřských škol v roce 2019

Zápisy v mateřských školách budou probíhat ve dnech:

MŠ Čakovice I (Něvská)MŠ Čakovice II (Třeboradice)MŠ Čakovice III (Čtyřlístek)
 2.5.2019, 11:00-17:00 6.5.2019, 14:00-18:00 6.5.2019, 08:00-14:00
 3.5.2019, 08:00-13:30 7.5.2019, 08:00-14:00 7.5.2019, 14:00-18:00

Vyhlášení výsledků je plánováno v termínu 27.05. - 31.05.2019.

Upozornění:

  1. Posuzovány budou jen přihlášky odevzdané v řádných termínech dle tabulky výše.
  2. Přijímací řízení do MŠ Čakovice II (Třeboradice+Miškovice) se koná pouze na pracovišti v Třeboradicích.
  3. Přijímací řízení do MŠ Čakovice III (Schoellerova+Bermanova/Theinova) se koná pouze na pracovišti v Schoellerově ulici (Čtyřlístek).

Přihlášky a související dokumenty naleznete zde. V papírové podobě budou tyto dokumenty také k vyzvednutí v jednotlivých mateřských školách.

Před příchodem na zápis si, prosíme, vyzvedněte nebo vytiskněte tyto dokumenty:

  • Přihláška dítěte do MŠ
  • Evidenční list dítěte
  • Zápisový lístek

K zápisu si, prosíme, přineste vyplněné dokumenty Přihláška a Evidenční list dítě, a to vč. lékařského potvrzení! Zápisový lístek si uschovejte nevyplněný až do vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Dále si k zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz a případně další dokumenty pro doložení skutečností hodných zvláštního zřetele.

Dokumenty pro přijímací řízení budou v elektronické podobě na tomto webu a papírové podobě ve školkách zveřejněny resp. k vyzvednutí cca od počátku dubna.

Krystálky v roce 2019
* Přihlášky odevzdávejte na podatelnu ÚMČ nejpozději 17.06.2019.
* Vyhlášení výsledků bude prostřednictvím mailu nejpozději 21.06.2019.

Zařízení je koncipováno jako služba pro rodiče a děti, kdy MČ reaguje na stávající situaci v oblasti předškolního vzdělávání, kdy je kapacita předškolních zařízení nedostačující. Záměrem je zajištění provozu pro děti předškolního věku formou celotýdenních programů v rámci zájmového vzdělávání. 
Je možné přihlásit děti na polodenní programy (Cukrovarská 230/1 - Vatikán) nebo celodenní programy (Cukrovarská 115/8).Informace o předpokládaném počtu volných míst

Typ subjektu

Odhadovaný počet volných míst

Mateřské školy

200

 Krystálky

36