Zápis do MŠ ve školním roce 2023/2024

Všeobecné informace k zápisu do mateřských škol v roce 2023

Zápisy v mateřských školách budou probíhat ve dnech:

MŠ Čakovice I MŠ Čakovice II MŠ Čakovice III
MŠ Dr. E. Beneše

02.05.2023
08:00 - 13:00
04.05.2023
08:00 - 13:00
02.05.2023
13:00 - 16:30
04.05.2023
12:00 - 17:00
03.05.20203
11:30 - 16:30
05.05.2023
12:00 - 17:00
03.05.2023
08:00 - 13:00
05.05.2023
08:00 - 13:00

Upozornění:

  1. Posuzovány budou jen přihlášky odevzdané v řádných termínech dle tabulky výše.
  2. Přijímací řízení do MŠ Čakovice II (Třeboradice + Miškovice) se koná pouze na pracovišti v Třeboradicích.
  3. Přijímací řízení do MŠ Čakovice III (Schoellerova + Bermanova/Theinova) se koná pouze na pracovišti v Schoellerově ulici (Čtyřlístek).
  4. Zápis do MŠ Dr. Edvarda Beneše proběhne ve školce na adrese Cukrovarská 115/8.

Před příchodem na zápis si, prosíme, vyzvedněte nebo vytiskněte tyto dokumenty:

K zápisu si, prosíme, přineste vyplněné dokumenty Přihláška a Evidenční list dítě, a to včetně lékařského potvrzení! Dále si k zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz a případně další dokumenty pro doložení skutečností hodných zvláštního zřetele.

Zápisový lístek si uschovejte nevyplněný až do vyhlášení výsledků přijímacího řízení (v týdnu od 22.05. do 26.05.). Vyplněné zápisové lístky budou následně přijímány do sedmi dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO "KRYSTÁLKU"