Zápis do MŠ ve školním roce 2022/2023

Všeobecné informace k zápisu do mateřských škol v roce 2022

Zápisy v mateřských školách budou probíhat ve dnech:

MŠ Čakovice I MŠ Čakovice II MŠ Čakovice III
MŠ Dr. E. Beneše

02.05.2022
08:00 - 13:00
04.05.2022
08:00 - 13:00
02.05.2022
13:00 - 16:30
04.05.2022
12:00 - 17:00
03.05.20202
11:30 - 16:30
05.05.2022
12:00 - 17:00
03.05.2022
08:00 - 13:00
05.05.2022
08:00 - 13:00

Upozornění:

  1. Posuzovány budou jen přihlášky odevzdané v řádných termínech dle tabulky výše.
  2. Přijímací řízení do MŠ Čakovice II (Třeboradice + Miškovice) se koná pouze na pracovišti v Třeboradicích.
  3. Přijímací řízení do MŠ Čakovice III (Schoellerova + Bermanova/Theinova) se koná pouze na pracovišti v Schoellerově ulici (Čtyřlístek).
  4. Zápis do MŠ Dr. Edvarda Beneše proběhne v ZŠ Dr. E. Beneše na detašovaném pracovišti základní školy, budova Jizerská. Prosíme, aby rodiče vstupovali bočním vchodem z ulice Otavská. Vše bude přehledně označeno.

Před příchodem na zápis si, prosíme, vyzvedněte nebo vytiskněte tyto dokumenty:

K zápisu si, prosíme, přineste vyplněné dokumenty Přihláška a Evidenční list dítě, a to včetně lékařského potvrzení! Dále si k zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz a případně další dokumenty pro doložení skutečností hodných zvláštního zřetele.

Zápisový lístek si uschovejte nevyplněný až do vyhlášení výsledků přijímacího řízení (v týdnu od 23.05. do 27.05.). Vyplněné zápisové lístky budou následně přijímány do sedmi dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO "KRYSTÁLKU"