Přijímací řízení do MŠ 2021/2022

Všeobecné informace k zápisu do mateřských škol v roce 2021

Zápisy v mateřských školách budou probíhat ve dnech:

MŠ Čakovice I MŠ Čakovice II MŠ Čakovice III
MŠ Dr. E. Beneše

 03.5.2021
- distanční: 08:00 - 13:30
 05.5.2020
- prezenční: 10:00 - 12:00
- distanční: 13:00 - 18:00
 03.5.2021
- distanční: 11:00 - 16:00
- prezenční: 16:00 - 17:00
 03.05.2021
- distanční: 08:00 - 13:00
- prezenční: 14:00 - 16:00
 04.5.2021
- distanční: 11:00-16:00
- prezenční: 16:00 - 17:00
 06.5.2021
- distanční: 08:00 - 14:00
- prezenční: 14:00 - 16:00
 04.5.2021
- distanční: 08:00-13:00
- prezenční: 13:00 - 14:00
04.05.2021
- distanční: 13:00 - 17:00

Upozornění:

  1. Posuzovány budou jen přihlášky odevzdané v řádných termínech dle tabulky výše.
  2. Přijímací řízení do MŠ Čakovice II (Třeboradice + Miškovice) se koná pouze na pracovišti v Třeboradicích.
  3. Přijímací řízení do MŠ Čakovice III (Schoellerova + Bermanova/Theinova) se koná pouze na pracovišti v Schoellerově ulici (Čtyřlístek).
  4. Zápis do MŠ Dr. Edvarda Beneše proběhne v ZŠ Dr. E. Beneše na detašovaném pracovišti základní školy, budova Jizerská. Prosíme, aby rodiče vstupovali bočním vchodem z ulice Otavská. Vše bude přehledně označeno.

Před příchodem na zápis si, prosíme, vyzvedněte nebo vytiskněte tyto dokumenty:

K zápisu si, prosíme, přineste vyplněné dokumenty Přihláška a Evidenční list dítě, a to vč. lékařského potvrzení! Zápisový lístek si uschovejte nevyplněný až do vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Dále si k zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz a případně další dokumenty pro doložení skutečností hodných zvláštního zřetele.

Dokumenty pro přijímací řízení budou v elektronické podobě na tomto webu a papírové podobě ve školkách zveřejněny resp. k vyzvednutí cca od počátku dubna.