Vítejte na Čakovickém předškoláčku - portále pro rodiče našich nejmenších

Dovolte, abych Vás jménem Rady městské části přivítal na portále věnovaném předškolnímu vzdělávání. Smyslem tohoto portálu je poskytnout rodičům ucelený přehled všech informací, které se týkají školek, Krystálků a dalších obdobných institucí působících v této oblasti v naší městské části. Na portále naleznete informace o důležitých termínech, kontakty, rady, návody a postupy, a také formuláře týkající se přijímacích řízení do mateřských škol a Krystálků.
Přejeme Vám, ať naleznete pro Vás cenné informace a ať Váš potomek získá to nejlepší předškolní vzdělání.

Ing. Jiří Vintiška, starosta

.........................................

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 - NEPŘEHLÉDNĚTE

Vážení rodiče,
podle nové právní úpravy školského zákona (zák. č. 561/2004 Sb., §34, odst. 2) lze zápis k předškolnímu vzdělávání pořádat v době od 2. května do 16. května.

V MČ Praha-Čakovice proběhnou zápisy do mateřských škol mezi 2. a 7. květnem dle rozpisu zveřejněného zde.

Veškeré formuláře a pokyny budou opět zveřejněny cca od počátku dubna na tomto webu a budou k vyzvednutí v jednotlivých školkách.

.........................................

Nová školka v Bermanově ulici

Na základě Vašich dotazů zveřejňujeme informace týkající se nového pracoviště školky v Bermanově ulici. V této lokalitě se plánuje od září 2017 otevřít nové odloučené pracoviště Mateřské školy Čakovice III, se sídlem Schoellerova 936/28. Tato mateřská škola bude organizovat přijímací řízení, které bude vypsáno v květnu, pro obě své pracoviště (Schoellerova a Bermanova). Přijímací řízení je společné pro neobsazená místa ve všech 6 třídách této mateřské školy a rozdělení dětí do tříd (a tedy i pracovišť) před zahájením školního roku je plně v kompetenci vedení příslušné školy. Městská část nemá pravomoc do těchto záležitostí školy zasahovat.

Pracoviště v Bermanově ulici je nyní zkolaudováno, v průběhu jara dojde k přejímce prostor a jejich postupnému vybavení nábytkem a dalším potřebným zařízením. Bude se jednat o pracoviště se dvěma samostatnými třídami se zázemím až pro 56 dětí (2x28) a jednou společnou jídelnou pro obě třídy. Tato jídelna bude moci eventuálně využívat samostatného přístupu a poskytne tak, v případě zájmu, prostor pro další doplňkové aktivity MŠ Čakovice III.

Desatero pro prvňáčka

 1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi roků a jak se jmenují rodiče.
 2. Umím pozdravit, poprosit a poděkovat.

 3. Umím si urovnat věci na stole, umím si správně uložit věci do aktovky, umím si uklidit hračky a pastelky.

 4. Umím správně držet tužku v ruce při kreslení, umím malovat barvami.

 5. Dokážu správně pojmenovat barvy.

 6. Dokážu správně držet nůžky a vystřihovat.

 7. Před každým jídlem a po použití WC si umývám ruce.

 8. Umím se sám svléknout, obléknout, obout si boty a zavázat tkaničky.

 9. Dovedu poslouchat maminčino, nebo tatínkovo vyprávění v klidu a se zájmem.

 10. Pozorně sleduji pohádky i filmy a umím o nich vyprávět rodičům.

Desatero pro rodiče

 1. Aktovku a deníček prvňáčka kontroluji denně za jeho přítomnosti.

 2. Denně kontroluji penál s ořezanými tužkami a pastelkami.

 3. U prvňáčka budu vyžadovat správnou a jasnou výslovnost, aby si neosvojil zbytečně chyby.

 4. Vedu dítě k samostatnosti, ale při přípravě školních potřeb mu pomáhám. Všechny školní potřeby společně rovnáme do aktovky na správná místa.

 5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na práci.

 6. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky. Měla by být rozdělena na kratší časové úseky, nejlépe dvakrát deset až patnáct minut.

 7. Denně si s prvňáčkem povídám o tom, co prožil ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.

 8. Své dítě chválím a povzbuzuji i za drobné úspěchy. Nebudu se zlobit, když se mu ve škole něco nepovede.

 9. Veškeré pomůcky do školy opatřím jménem prvňáčka.

 10. Svému dítěti budu věnovat dostatek času.