Kritéria pro přijetí dítěte


MŠ Čakovice IMŠ Čakovice IIMŠ Čakovice IIIKrystálky

Podmínky přijetí do MŠ jsou podrobně stanoveny  v tomto dokumentu.

Kritéria stručně:

1. Přednost mají předškoláci

2. Bodové hodnocení:

  • trvalý pobyt (1 nebo 10 b)
  • věk (2-4 b)
  • individuální situace (max. 5 b)

3. Při shodném bodovém počtu rozhoduje věk

Podmínky přijetí do MŠ (kritéria) jsou podrobně stanoveny  v tomto dokumentu.

Kritéria stručně:

1. Trvalý pobyt (1 nebo 20 b)

2. Věk (1-20 b)

3. Individuální situace (max. 13 b)

4. Podpůrné kritérium - sourozenci v MŠ (1 b)

Podmínky přijetí do MŠ (kritéria) jsou podrobně stanoveny  v tomto dokumentu.

Kritéria stručně:

1. Trvalý pobyt (1 nebo 20 b)

2. Věk (1-20 b)

3. Individuální situace (max. 8 b)

Podmínky pro přijetí budou zveřejněny po vyhlášení přijímacího řízení cca na konci dubna 2016.

Vytisknout