Krystálek - celodenní


KRYSTÁLEK

Zařízení je koncipováno jako služba pro rodiče a děti od 2,5 let – obyvatele městské části Praha-Čakovice. MČ tak reaguje na stávající situaci v oblasti předškolního vzdělávání, kdy je kapacita předškolních zařízení nedostačující.

Záměrem je zajištění provozu pro děti od 2,5 do 6 let formou celotýdenních programů v rámci zájmového vzdělávání pro předškolní děti s důrazem na  rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit a osobnostně sociální rozvoj. Výchovně-vzdělávací programy budou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím různých výchovných částí programů.

Zahájení činnosti: 2. září 2019
Otevřeno: pondělí - pátek 07.30  - 16:30 hodin
Pro děti: od 2,5 do 6 let.
Měsíční platba: 3.000,- Kč + stravné
Kontaktní osoba: Jana Kosová (721 320 490)
Přihlášky vydává a zpracovává: MČ Praha - Čakovice

Ukončení činnosti: 07/2020

Vytisknout