Mateřská škola Čakovice I


Mateřská škola Čakovice I se nachází v těsném sousedství ZŠ Dr. E. Beneše a její velkou předností je rozlehlá, dnes již vzrostlá, zahrada poskytující dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám a hrám.
Je rozdělena do dvou budov - MIKÁDO (původní budova) a KVARTETO (nová budova, otevřena 24.09.2012).

MIKADO
Kapacita školy je 112 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd. Třídu předškolních dětí navštěvují děti ve věku 5 až 6 let.
Kromě svého hlavního poslání - vzdělávat děti podle RVP - nabízí mateřská škola také řadu nadstandardních aktivit jako je například výuka anglického jazyka, plavecký výcvik, logopedie, hudební a taneční kroužek, cvičení na overballech, atd.


KVARTETO
Kapacita školy je 112 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd. Třídu předškolních dětí navštěvují děti ve věku 5 až 6 let.
Kromě svého hlavního poslání - vzdělávat děti podle RVP - nabízí mateřská škola také řadu nadstandardních aktivit jako je například výuka anglického jazyka, plavecký výcvik, logopedie, hudební a taneční kroužek, cvičení na overballech, atd.

MŠ Čakovice I MŠ Čakovice I MŠ Čakovice I MŠ Čakovice I MŠ Čakovice I MŠ Čakovice I MŠ Čakovice I MŠ Čakovice I MŠ Čakovice I MŠ Čakovice I MŠ Čakovice I MŠ Čakovice I


Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830, 196 00, Praha 9 - Čakovice
ředitelka: Mgr. Martina Buderová
tel. 283 932 374, 739 016 447
e-mail: ms.cakovice@seznam.cz
Stránky školy:
 www.ms-cakovice1.webnode.cz
Zřizovatel školy:
Městská část Praha - Čakovice

Vytisknout