Přijímací řízení 2018


UPOZORNĚNÍ - S ohledem na novelu zákona č. 561/2004 Sb. (zkráceně Školský zákon), §34 odst. 2, lze přijímací řízení konat až v květnu (mezi 2.-16.05.).

Orientační schéma přijímacího řízení pro rok 2018

***

Všeobecné informace k zápisu do mateřských škol v roce 2018

Zápisy v mateřských školách budou probíhat 1. květnový týden, a to:

MŠ Čakovice I (Něvská)MŠ Čakovice II (Třeboradice)MŠ Čakovice III (Čtyřlístek)
 2.5.2018, 11:00-17:00 2.5.2018, 08:00-14:00 3.5.2018, 10:00-15:00
 3.5.2018, 08:00-14:00 3.5.2018, 14:00-18:00 4.5.2018, 08:00-14:00

Vyhlášení výsledků výběrového řízení - 28.05.2018 po 13.00 hodině.

Upozornění:

  1. Posuzovány budou jen přihlášky odevzdané v řádných termínech dle tabulky výše.
  2. Přijímací řízení do MŠ Čakovice II (Třeboradice+Miškovice) se koná pouze na pracovišti v Třeboradicích.
  3. Přijímací řízení do MŠ Čakovice III (Schoellerova+Bermanova/Theinova) se koná pouze na pracovišti v Schoellerově ulici (Čtyřlístek).

Přihlášky a související dokumenty naleznete zde (cca od počátku dubna). V papírové podobě budou tyto dokumenty také k vyzvednutí v jednotlivých mateřských školách.

Před příchodem na zápis si, prosíme, vyzvedněte nebo vytiskněte tyto dokumenty:

  • Přihláška dítěte do MŠ
  • Evidenční list dítěte
  • Zápisový lístek

K zápisu si, prosíme, přineste vyplněné dokumenty Přihláška a Evidenční list dítě, a to vč. lékařského potvrzení! Zápisový lístek si uschovejte nevyplněný až do vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Dále si k zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz a případně další dokumenty pro doložení skutečností hodných zvláštního zřetele.

Dokumenty pro přijímací řízení budou v elektronické podobě na tomto webu a papírové podobě ve školkách zveřejněny resp. k vyzvednutí cca od počátku dubna.

Všeobecné informace k zápisu do Krystálků v roce 2018

Přijímací řízení do Krystálků bude vyhlášeno 05.06.2018 (od tohoto data budou ke stažení přihlášky a podmínky pro přijetí). Přihlášky bude možné podávat cca 2 týdny. Všichni rodiče budou o výsledku přijímacího řízení informováni koncem 06/2018 (bude upřesněno) prostřednictvím emailu.

Dovolujeme si informovat, že do Krystálků byly v předchozích letech přijaty všechny děti, které dosáhly 3 let věku do srpna příslušného roku, a následně byly přijaty i mladší děti.

Informace o předpokládaném počtu volných míst

Typ subjektu

Odhadovaný počet volných míst

Mateřské školy

200

 Krystálky

45

Vytisknout