Kam se obracet s náměty a výtkami


Oblast zájmu Řeší
Stravování (kvalita, množství apod.)Vedení příslušného předškolního zařízení
Spaní dětí ve školceVedení příslušného předškolního zařízení
Vybavení zařízení hračkamiVedení příslušného předškolního zařízení / Zřizovatel
Stav budovyOdbor bytového hospodářství a správy budov městské části Praha-Čakovice 
Kapacita předškolních zařízeníVedení městské části (místostarosta pro školství) 
Sponzorské daryVedení příslušného předškolního zařízení 
Kritéria přijímacího řízení (MŠ)Ředitel(ka) příslušného zařízení
Výsledek přijímacího řízení (MŠ)Ředitel(ka) příslušného zařízení / případně Magistrát hl. m. Prahy
Kritéria přijímacího řízení (Krystálek)Vedení městské části (místostarosta pro školství)
Výsledek přijímacího řízení (Krystálek)Vedení městské části (místostarosta pro školství)

 

Tým pracovníků z řad škol i městské části Vám děkuje za všechny Vaše podněty, nápady i stížnosti, které pomohou zlepšit fungování čakovických, miškovických a třeboradických předškolních zařízení.

Kontaktní emaily:

Vedení městské části (relevantní pro oblast školství):

Vedení mateřských škol:

Odbor školství, kultury a sportu MČ Praha-Čakovice

Odbor bytového hospodářství a správy budov MČ Praha-Čakovice